För ditt företag

Personalen är ett företags främsta resurs och det är viktigt att de håller sig friska och orkar med sina arbetsuppgifter på både kort och lång sikt.

För er som företag erbjuder vi tjänster som till exempel hälsostatus med test av kondition, rörlighet och styrka, hälsoprofilbedömningar, företagsmassage och företagsträning. Vi kan också genomföra längre friskvårdsprojekt med löpande coachning och uppföljning/tester av de anställda för att fler i personalen ska ingå i friskvårdsgruppen istället för riskgruppen.

Om ni inte kan komma till oss kan vi självklart komma ut till er på företaget, ni bestämmer vad som passar er bäst.

Vänta inte med att investera i ditt företag för att öka frisknärvaron!